Kursy grupowe dla dorosłych

Dla osób, które chcą uczyć się języka w niewielkich grupach dających komfort przyswajania wiedzy, przygotowaliśmy grupowe kursy angielskiego. Bez względu na poziom zaawansowania na pewno znajdziesz u nas grupę dla siebie. Dzięki dostosowanym materiałom, narzędziom oraz metodom szybko i skutecznie wykształcisz nowe umiejętności językowe.80 godzin w semestrze lub 160 godzin w ciągu roku szkolnego:

Szkoła Języka Angielskiego ENGLISH FUN oferuje kursy dla osób dorosłych na każdym poziomie od A1doC2.

Nauczymy płynnie mówić po angielsku jeśli ktoś nigdy nawet nie miał kontaktu z językiem.

Kursy grupowe obejmują 80 godzin lekcyjnych w semestrze lub 160 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego.

Program kursu na każdym poziomie łączy w sobie rozwijanie umiejętności językowych poprzez czytanie ,słuchanie,rozumienie i pisanie.

Dodatkowo na zajęciach wykorzystywane są takie elementy jak gry, ćwiczenia, testy.

Kładziemy także nacisk na komunikację poprzez pracę w parach i grupach.

 • Ćwiczenia praktyczne na zajęciach,
 • Regularne utrwalanie materiału,
 • Dostęp do materiałów i podręczników zawartych w cenie kursu,
 • Bezpłatne konsultacje z lektorem.
 

Terminy i częstotliwość zajęć:

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku dwa razy w tygodniu po 90 minut

Popołudniowe: (2 x 90 minut )

 • 15.00-16.30
 • 17.00-18.30
 • 19.00-20.30

Poranne:

 • 8.00-9.30
 • 10.00-11.30
 • 12.00-13.30

Jesteśmy szkołą z Gdyni i właśnie tutaj odbywają się organizowane przez nas zajęcia. Podczas grupowych kursów poznasz gramatykę i słownictwo odpowiadające danemu poziomowi zaawansowania. Kładziemy nacisk na mówienie, dlatego możesz być pewny, że szybko nauczysz się porozumiewać po angielsku. Nasi lektorzy to ludzie z pasją, którzy umiejętnie przekazują wiedzę oraz tworzą wyjątkową atmosferę, w której nauka staje się przyjemnością. Jesteś zmęczony samodzielnymi próbami przyswajania wiedzy językowej? Masz dosyć niepowodzeń? Zapraszamy do szkoły English is Fun, gdzie nauczysz się mówić, czytać i pisać w języku angielskim oraz poznasz niesamowitych ludzi.

Poziomy:

A1-Beginner
A2-Pre-Intermediate
B1-Intermediate
B2-Upper -Internetowy
C1-Advanced
C2-Proficient

Opis poziomu

Poziom A1:

 • Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego,
 • Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np.miejsca, W którym mieszka,ludzi, których zna i rzeczy ,które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania,
 • Potrafi przedstawić siebie i innych,
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno,zrozumiałe, jest gotowy do pomocy

Poziom A2:

 • Rozumie wypowiedzi często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym,
 • Potrafi porozumiewywzc się w rutynowych prostych sytuacjach komunikacyjnych,wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy proste i typowe
 • Potrafi w sposób prosty opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, W którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

Poziom B1:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego,
 • Potrafi tworzyć proste , spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ja interesują,
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia,nadzieję,marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany

Poziom B2:

 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności
 • Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

Poziom C1:

 • Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio,
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie bez większego trudu, znajdując właściwe sformułowania,
 • Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych

Poziom C2:

 • Potrafi streszczać informację pochodzące z różnych źródeł pisanych lub omówionych, W spójny sposób odtwarzajac zawarte w nich tezy , wyjaśnienia,
 • Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie,precyzyjnie , subtelnie roznicujac odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach